Aktiviteter

TelefonRådgivning:
Forståelse og opbakning er vigtig, når sove- og nervemedicinen(benzodiazepiner) giver problemer i form af bivirkninger eller abstinenssymptomer.
Det kan imidlertid være svært for andre at forstå de symptomer og andre oplevelser, man kan have i forbindelse med afhængigheden af sove- og nervemedicin.
BenzoRådgivningens kontaktpersoner er stort set alle tidligere brugere, som nu har været ude af medicinafhængigheden i længere tid.
Udover almindelig rådgivning og information om afhængighed, kan henvises til en kontaktperson som man kan have fast telefonkontakt med igennem længere tid, til støttegrupper forskellige steder i landet og til pårørenderådgiver.

Henvendelse:
BenzoRådgivningen på telefon 70 26 25 10
Mandag - torsdag kl. 18 - 20 samt onsdag kl. 9 -11.
Hvis du udenfor telefontiden lægger en besked på telefonsvareren med navn og telefonnummer, vil du blive ringet op snarest muligt.
Du kan også maile til os på: benzo@sind.dk


åben, anonym rådgivning/støttegrupper:
Alle kan gratis henvende sig til BenzoRådgivningen for at få anonym rådgivning om bivirkninger, abstinenser og måder at trappe ned på. Desuden kan der være mulighed for at deltage i en støttegruppe sammen med andre i samme situation. Støttegrupper vil blive oprettet efter behov for personer, som er i eller er på vej ud af afhængighed af sove- og nervemedicin. Vi har erfaret at noget af det, som hjælper allermest i den vanskelige proces, er at møde nogen, som selv har prøvet det. Nogen som kender nogle af de symptomer, man kan komme ud for.
Grupperne kan bestå af højst seks personer, som mødes en gang om ugen i ca. 1 1/2 time. Man udveksler erfaringer og støtter hinanden. Alle deltagere har naturligvis tavshedspligt.

Deltagelse i gruppen er gratis og er uforpligtende. Det betyder at man altid kan stoppe. Man er altid velkommen til at dukke op for at se hvad det går ud på.

 

Rådgivninger:

BenzoRådgivningen Frederiksberg
Gratis anonym rådgivning om
medicinafhængighed (benzodiazepiner)
Tilmelding til støttegruppe

Diakonissestiftelsen
Peter Bangsvej 1, indgang 8
2000 Frederiksberg.

STØTTEGRUPPE

Alle torsdage støttegruppe kl. 16.30  - 18.30.

Tilmelding til gruppen senest onsdag kl. 18-20 kl. telefon 70 26 25 10

eller skriv til benzo@sind.dk, så sætter vi dig i forbindelse med gruppen.


Rådgivningen Frederikshavn
Gratis anonym rådgivning om
medicinafhængighed( benzodiazepiner).
Tilmelding til støttegruppe
Kalkværksvej 7
9900 Frederikshavn
Telefonisk henvendelse tirsdag i ulige uger kl. 16.30 -18.00

Telefon 50 51 50 09

 

BenzoRådgivning Sønderborg

Gratis anonym rådgivning om

medicinafhængighed (benzodiazepiner).

Sundhedcentret

 Grundtvigs alle 150

6400 Sønderborg

Mandag og torsdag efter telefonisk henvendelse

Karine Lindgaard tlf. 50 58 50 89

 

BenzoRådgivningen Aalborg
Gratis anonym rådgivning om
medicinafhængighed (benzodiazepiner)
Personlig eller telefonisk rådgivning efter aftale.

Gravensgade 15 1.sal
9000 Aalborg
Telefon 70 26 25 10

 

Benzorådgivning i Aarhus

Gratis anonym rådgivning
Selvhjælpsgrupper i århus
Grønnegade 80
Henvendelse for yderligere oplysninger:
Telefon 86 12 12 72
eller 70 26 25 10

 

 

Rådgivning for pårørende til benzodiazepinafhængige

v/ Steen Jarbøel

ønsker du rådgivning som pårørende, så send en mail

til  benzo@sind.dk

 

 

 

 

 

Vil du vide mere eller ønsker du en rådgivning eller gruppe etableret i dit område, så kontakt
BenzoRådgivningen på telefon 70 26 25 10
Mandag - torsdag kl. 18 - 20 samt onsdag kl. 9 - 11.
Hvis du udenfor telefontiden lægger en besked på telefonsvareren med navn og telefonnummer, vil du blive ringet op snarest muligt.
Du kan også maile til os på: benzo@sind.dk

 


Tema-aftener om afhængighed
Mange danskere er afhængige af sove- og nervemedicin.
Men medicinen giver alvorlige bivirkninger, og det kan medfører stærke abstinenssymptomer at holde op. På en tema-aften kan Landsforeningen SINDs BenzoRådgivning sætte fokus på afhængigheden, og hvordan man kommer ud af den.

BenzoRådgivningen afholder efter behov tema-aftener om sove-og nervemedicin med fokus på de problemer, midlerne skaber for de mennesker, som bliver afhængige.

Mange mennesker, er blevet afhængige af lægeordinerede Benzodiazepiner, dvs. sove- og nervemedicin, fordi de på et tidspunkt har haft "ondt i livet". Medicinen holder ofte efter kort tids forbrug op med at have en positiv effekt, men kan derimod have meget store bivirkninger. Typiske bivirkninger er angst, fobier, depression og søvnproblemer - altså netop nogle af de problemer, der var grunden til, at lægen udskrev recepten. Man bliver afhængig af medicinen efter kort tid, og det kan give alvorlige abstinenssymptomer at holde op med at tage pillerne.

På en temaaften kan psykiater Jens Frydenlund fortælle om "Benzodiazepiner, deres virkninger og bivirkninger". Jens Frydenlund har en årelang erfaring med afvænning af medicinafhængige.
Ligeledes vil tidligere afhængige af sove- og nervemedicin gerne fortælle om deres personlige erfaringer med afhængighed og afvænning. Koordinator i BenzoRådgivningen fortæller også gerne om det daglige arbejde med benzodiazepin afhængige.
Tema-aftener er gratis og kan være åbne for alle interesserede.

Er du interesseret i at være med til eller at tage initiativ til en Tema-aften for en større gruppe , så ring til os på telefon 70 26 25 10.Foredrag
Foruden tema-aftenerne har vi mulighed for at arrangere foredragsaftener for mindre grupper af interesserede.
En kontaktperson fortæller om sove- og nervepillers virkning og bivirkninger, samt om oplevelsen af brug og afhængighed af benzodiazepiner og ikke mindst om kampen for at komme ud af pillerne og lære at leve et liv uden den "kemiske krykke".

Oplysning om evt. tema-aftener og foredrag
BenzoRådgivningen på telefon 70 26 25 10
Mandag - torsdag kl. 18 - 20 samt onsdag kl. 9 - 11.
Hvis du udenfor telefontiden lægger en besked på telefonsvareren med navn og telefonnummer, vil du blive ringet op snarest muligt.
Du kan også maile til os på: benzo@sind.dk .


Kontaktpersoner søges til grupper og telefonrådgivning

Gruppeleder
Et af BenzoRådgivningens formål er at oprette støttegrupper i alle større byer og vi søger derfor personer, som kunne tænke sig at hjælpe grupper i gang andre steder end de ovenfor nævnte.
Deltagerne i en støttegruppe vil ofte være præget af den situation, de er i. Det kan betyde, at man mangler overskud og initiativ. Derfor er det vigtigt, at der er en nøgleperson, som kan være ankermand i en gruppe. Det vil bl.a. sige sørge for aftaler og være "drivkraft" i gruppens samvær. Grupperne er åbne 2 timer om ugen eller hver 14.dag.

Telefonrådgiver

Til BenzoTelefonrådgivningen vil man typisk skulle afsætte 2 timer ugentligt i eget hjem til rådgivning om nedtrapning, samt støtte og opmuntre de personer der har planer om nedtrapning eller er under nedtrapning.  

De personer vi søger kan være nogen, som har personlige erfaringer med Benzodiazepiner, eller på anden måde er bekendt med problematikken. Det kan også være personer, som er villige til at gøre en indsats og til at sætte sig ind i, hvad afhængighed af benzodiazepiner indeholder. Det væsentligste er, at man kan tilbyde forståelse og stabilitet. Til gengæld tilbyder Rådgivningen uddannelse, supervision og et netværk af personer med samme interesse. Skulle du være interesseret i at hjælpe med dette vigtige frivillige arbejde, er du velkommen til at kontaktet os på:

BenzoRådgivningens telefon 70 26 25 10
Mandag - torsdag kl. 18 - 20 samt onsdag kl. 9 - 11.
Hvis du udenfor telefontiden lægger en besked på telefonsvareren med navn og telefonnummer, vil du blive ringet op snarest muligt.
Du kan også maile til os på: benzo@sind.dk.

 

BenzoRådgivningens arbejde er støttet af Sundheds- og Ældreministeriet samt kommunale § 18 midler til frivilligt socialt arbejde, fra de kommuner der har BenzoRådgivninger og støttegrupper.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning af 1. juli 2008 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler HER.

Pas på med Benzodiazepiner: Link.


Informationshæfte:

Medicinafhængighed
Information og Rådgivning

Sove- og Nervemedicin

Kan bestilles gratis hos
BenzoRådgivningen
telefon 70 26 25 10
eller
mail: benzo@sind.dk